In 2013, I sold Polish translation rights of my book CREATING A HEALTHY LIFE AND MARRIAGE to Purana Publishing. They changed the book cover and gave it the title WOUNDED HEARTS to appeal to the Polish people and culture.

Although it was my heart’s desire to bless the Polish people, I had no way of knowing the impact of my book.

What a wonderful surprise and blessing for me to receive this letter from Agnieszka Kines‎, a young Polish woman, this past weekend.

“With all my heart, thank you, miss Judith, for a wonderful book in the polish translation of “Wounded Hearts” in which I found valuable tips.

It’s a gem of literature that every man should know. Thank you with all my heart and I believe I will finally meet the right man with whom I will create a mature relationship full of understanding of love.

In the book there are valuable tips for every couple and unit who thinks seriously about a partner union. It’s great that you shared your experiences.

Thank you, and I know I have a lot of work to do. Every day I wish the health of inner harmony and love from the closest and surrounding world.”

THE LETTER I RECEIVED FROM AGNIESZKA KINES – IN POLISH

Z całego serca Dziękuje Pani Judith za wspaniałą książkę w polskim tłumaczeniu “Zranione serca” w której znalazłam cenne wskazówki jak pomino złych doświadczeń stworzyć udany związek. To perełka literatury z którą powinien się zapoznać każdy człowiek .

DZIĘKUJĘ z całego serca i wierzę że w końcu spotkam odpowiedniego człowieka z którym stworzę dojrzały związek pełen zrozumienia miłości. W książce są cenne wskazówki dla każdej pary i jednostki która myśli poważnie o związku partnerskim.To wspaniałe że podzieliła się Pani swoimi doświadczeniami i napisała to w zrozumiałym języku. Dziękuje i wiem że przedemną sporo pracy. Na co dzień życzę zdrowia harmonii wewnętrznej i miłości od najbliższych oraz otaczającego świata